Η αξία της συνεργατικής μάθησης σε αδειοδοτημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών (video)

youtube screenshot 696x392 1

  Το video εστιάζει στην αξία της συνεργατικής μάθησης σε αδειοδοτημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Η μάθηση στην οργανωμένη τάξη συντελεί στην ανάπτυξη των πολύπλευρων δεξιοτήτων των μαθητών σε αντίθεση με τα ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι που περιορίζουν τις δυνατότητές τους για το παρόν και το μέλλον τους.