Τμήματα παιδικά

Εγώ μαθαίνω διασκεδάζοντας!

Μαθαίνουμε την γλώσσα με εύκολο τρόπο χάρη στην ενδιαφέρουσα θεματολογία και τον σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας.

Το λεξιλόγιο και η γραμματική μαθαίνονται με καλά οργανωμένες διασκεδαστικές δραστηριότητες. Δίνουμε προτεραιότητα στην προφορική και ακουστική εξάσκηση.

Βλέπουμε το κάθε παιδί ως τον αυριανό Ευρωπαίο πολίτη και θέλουμε να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ανοίξει τα φτερά του σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο.