IELTS

IELTS

Τα προγράμματα προετοιμασίας IELTS (The International English Language Testing System) του κέντρου μας οργανώνονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των σπουδαστών μας για εργασία, φοίτηση ή μετανάστευση στο εξωτερικό. Έχετε την επιλογή είτε να παρακολουθήσετε μάθημα με καθηγητή είτε να παρακολουθήσετε σε δικό σας χρόνο και χώρο μαθήματα online οργανωμένα για την συγκεκριμένη εξέταση IELTS.

Η βαθμολογία του IELTS αναγνωρίζεται ως έγκυρος δείκτης ικανότητας επικοινωνίας στα αγγλικά από τον ΑΣΕΠ. Είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες/ΚΕΠΑ).

Η εξέταση καλύπτει και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου). Διατίθεται σε δύο τύπους την Ακαδημαϊκή και τη Γενική Εκπαίδευση (Academic and General Training).

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες Κατανόησης και Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Listening and Speaking Modules). Η Κατανόηση και η Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and Writing) προσφέρονται ως Ακαδημαϊκές ή Γενικές Εκπαιδευτικές Ενότητες (Academic or General Training Modules).

Οι Ακαδημαϊκές Ενότητες (Academic Modules) αξιολογούν το επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας των προ και μεταπτυχιακών υποψηφίων που ετοιμάζονται να σπουδάσουν ή να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό. Οι Γενικές Εκπαιδευτικές Ενότητες δίνουν έμφαση στην επικοινωνία και είναι σχεδιασμένες για υποψήφιους που σκοπεύουν να μεταναστεύσουν η να εργαστούν . Να σημειωθεί ότι το IELTS ενδείκνυται για υποψηφίους 16 ετών και άνω που επιθυμούν να φοιτήσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή να κάνουν επαγγελματική μαθητεία σε αγγλόφωνο περιβάλλον.

Η επίδοση των υποψηφίων βαθμολογείται χωριστά σε κάθε μία από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες. Ομως, παρέχεται και συνολική βαθμολογία. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε βαθμολογική κλίμακα που κυμαίνεται από το 1 μεχρι το 9.

Το ακόλουθα διαγράμματα δείχνουν τα αποτελέσματα IELTS όπως αναγνωρίζονται από ΑΣΕΠ και ΚΕΠΑ:

ΑΣΕΠ  
Β1Μέτρια γνώση3,0 – 4,0
Β2Καλή γνώση4,5 – 5,5
C1Πολύ καλή γνώση6,0 – 7,0
C2Άριστη γνώση7,5 – 9,0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ IELTSΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΠΑ
< 4.0Κάτω από Β1
4.0–5.0B1
5.5–6.5B2
7.0–8.0C1
8.5–9.0C2

Στο Go For It η προετοιμασία των σπουδαστών μας γίνεται σε ταχύρυθμα τμήματά μας διάρκειας από έναν (1) έως και τρεις (3) μήνες ανάλογα το γλωσσικό επίπεδο του σπουδαστή και το όριο βαθμολογίας που επιθυμεί να επιτύχει.

Στο Go For It οι σπουδαστές μας συμμετέχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε άσκηση προσομοίωσης με αυτό της τελικής εξέτασης. Ο σπουδαστής μαθαίνει έτσι τη σωστή διαχείριση του χρόνου και των συνθηκών του IELTS, ώστε να αποκτήσει μέγιστη εξοικείωση με την εξέταση. Οι σπουδαστές μας μαθαίνουν:

*** τεχνικές που θα τους διευκολύνουν να βρίσκουν τις σωστές απαντήσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (Reading Module)

*** δεξιότητες χρήσιμες για την παραγωγή του γραπτού λόγου (Writing Module).

***να εκφράζονται με άνεση και αυτοπεποίθηση για θέματα γενικού ενδιαφέροντος (Speaking Module).

****να κατανοουν διαλόγους και ομιλίες ακαδημαϊκού επιπέδου (Listening Module).

Το IELTS πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά on line εντός ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13)ΗΜΕΡΩΝ, ΜΟΝΟ .

GOFORIT
IELTS ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εάν σκοπεύετε να εργαστείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως επιστήμονας υγείας και θέλετε να προετοιμαστείτε για το IELTS στοχευμένα και αποτελεσματικά ώστε να πετύχετε υψηλό IELTS σκορ…..Go For It.

Παραδείγματος χάρη, όλοι οι ιατροί (ανεξαρτήτως εθνικότητος) που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι μέλη στο General Medical Council (GMC) το οποίο απαιτεί IELTS score 7.5 και άνω.

To Go For It σας εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου προετοιμασία και αντίστοιχο αποτέλεσμα από καταρτισμένους επαγγελματίες του χώρου.